Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Rzeszutko

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021


środa


14.30 - 15.30


piątek


12.00 - 13.00


Wirtualnyy Kampus

O sobie

Zainteresowania naukowe:

tekstologia, genologia lingwistyczna, juryslingwistyka, glottodydaktyka, komunikacja interkulturowa

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisji Etyki Komunikacji PAU.

 


Działalność naukowa

Monografie:

Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu (Lublin 2003)

Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego (przesłuchania sądowe a/i wywiady radiowe) (Lublin 2015)

 

Monografie redagowane/współredagowane:

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1 (współred. Lublin 2006)

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2 (współred. Lublin 2006)

Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie (współred. Lublin 2007)

 

Publikacje (wybór):

 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, Instytucjonalne uwarunkowania a/i nowe środki porozumiewania się – na przykładzie komunikacji w firmie, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, red. Walczak B., Niekrewicz A., Żurawska-Chaszczewska J., Gorzów Wielkopolski, s. 165-191.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, Język polski czy polskawy? – kształcenie językowe w dobie zmian językowo-kulturowych, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. V, red. Awramiuk E., Białystok, s. 135-159.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2014, „Strategia – moda czy interdyscyplinarność?” – o funkcjonowaniu terminu w różnych dyscyplinach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr LXX, s. 127-142.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2015, Limits of Scientific Discourse, [in:] Academic Inter-Genres: between Texts, Contexts and Identities, (eds.) Duszak A., Kowalski G, Frankfurt am Main, p. 29-47.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Niewypowiedziane, wypowiedziane nie wprost, założone..., czyli o pewnych typach strategii stosowanych na sali sądowej, [w:] Niedosłowność w języku, red. Odelski M., Knapik A., Chruszczewski P., Chłopicki W., Kraków, s. 163-173.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Pedagogika CLIL, czyli o nauczaniu językowo-przedmiotowym na lektoracie języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 1, red. Próchniak W., Smoleń-Wawrzusiszyn M., Lublin, s. 331-347.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23: Specjalistyczne odmiany języka. Koncepcje badawcze i praktyka glottodydaktyczna, red. Zarzycka G., Biernacka M., Łódź, s. 97 – 115.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyjnych, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 32: Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, różni, co dziwi, red. Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Skibski K., Poznań, s. 31 – 43.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2016, Wywiad czy … przesłuchanie, rozmowa, konwersacja, gadanie? – o strukturze pytań w wybranych wywiadach radiowych, [w:] Gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych, red. Hofman I., Kępa-Figura D., Lublin, s. 69 – 81.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2017, Knowledge and power as constituents of public discourse, [in.] Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline, (eds.) Duszak A., Kowalski G, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, p. 301 – 323.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2017, Rozważania o kulturze, języku, wartościach – w kontekście dydaktyki języka polskiego jako obcego, [w:] Jazyk v kultúre, Kultúra v jazyku 3/Język w kulturze, Kultura w języku 3, ed. Vojteková M., Prešov, s. 126 – 143.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Swój vs obcy w przestrzeni sądowej, [w:] Obcy/Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, (red.) Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A., s. 259 – 275.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Od lingwistyki teoretycznej do lingwistyki stosowanej – znaczenie koncepcji i paradygmatów językoznawczych w procesie glottodydaktycznym, „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 10: Glottodydaktyka, s. 135 – 147.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2018, Tekst naukowy i jego realizacje. Wstęp do rozważań, [w:] Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), red. Okulska U., Topczewska U., Jopek-Bosiacka A., Warszawa: ILS UW, s. 125 – 143.
 • Rzeszutko-Iwan M., 2019, „Złożoność versus nieograniczoność – czy istnieją granice lingwistyki, interpretacji lingwistycznej, czyli określonego dyskursu naukowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr LXXV, s. 127-142.
 • Rzeszutko M., 2020, Hybrydowe formacje dyskursywne – na przykładzie analizy stenogramów nagrań prac komisji śledczej, „Prace Językoznawcze” XXII/4, s. 169-183.