Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

 

KOMUNIKAT

 w sprawie: prawidłowego wykorzystywania urlopów wypoczynkowych
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Centrum Kadrowo - Płacowe informuje, że została zawarta od dnia 1 stycznia 2019 r. umowa na świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników UMCS i osób przyjmowanych do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ SPSK Nr 1 w Lublinie przy ul. Langiewicza 6A, od godz. 8:00 do 18:00.

Szczegółowe zasady usług medycznych na badania profilaktyczne.

 W okresie świątecznym od 24 grudnia 2018 r. do 26 grudnia 2018 r. Przychodnia będzie zamknięta.

W dniach 27 grudnia 2018 r., 28 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r.  Przychodnia będzie otwarta od godz. 8:00 do 18:00.