Komunikat dot. wyjazdu na kolonie letnie

Dotyczy: wyjazdu dzieci i młodzieży na kolonie letnie na Węgry i do Czarnogóry

Biuro Socjalne informuje, że osoby, które złożyły karty kolonijne na wyżej wymienione kolonie letnie zostały zakwalifikowane pozytywnie. Listy uczestników znajdują się w Biurze Socjalnym. Wysokość odpłatności za kolonie i obóz zostanie przesłana do Państwa na służbowe e-maile w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowaniu przez Jego Magnificencję Rektora.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2017