Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe "Produktywni"

Działalność „Produktywnych” łączy w sobie media i szeroko pojętą popkulturę. Naszemu kołu nie straszne są żadne wyzwania - entuzjastycznie dzielimy się z innymi naszą wiedzą. Przedsięwzięcia koła realizujemy w pięciu sekcjach - social media, graficznej, groznawczej, pisarskiej i filmowo-podcastowej, a te nazwy i tak nie określają wszystkich naszych kompetencji. Kto wie, do czego jesteśmy zdolni?

Cele działalności Koła:

 • Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej mediów
 • Promowanie postawy aktywnej wobec odbioru mediów
 • Rozszerzanie perspektyw członków koła
 • Poszerzanie wiedzy filmowej
 • Upowszechnianie języka filmowego wśród studentów
 • Poszerzenie technicznej wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji multimedialnej
 • Realizacja własnych projektów multimedialnych
 • Integracja społeczności uniwersyteckiej
 • Realizacja projektów międzywydziałowych z zakresu sztuk audiowizualnych
 • Umożliwienie korzystania z potencjału kreatywności ludzkiej
 • Prowadzenie projektów badawczych związanych z mediami
 • Rozszerzenie umiejętności realizacji filmowej
 • Upowszechnianie i udostępnianie dzieł audiowizualnych
 • Pobudzanie kreatywności wśród studentów

Najważniejszymi zrealizowanymi przez nas przedsięwzięciami są:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Popkultura poza kontekstem” – wydarzenie odbyło się 6 listopada 2020 roku w formie zdalnej. Podczas dyskusji panelowych mowa była o różnych odsłonach popkultury, uczestnicy przyjrzeli się definicjom omawianego zjawiska w kontekście dynamiki przekształceń, które dokonały się przez ostatnie lata. Prelegenci zwrócili również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze w tym m.in. binge-watching, jak również na przynależność do subkultur i wszelkiego rodzaju przykłady zachowań związanych z transmisją popkultury przez media społecznościowe.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”, która odbyła się 31 marca 2021 roku, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Organizowane wydarzenie miało na celu analizę motywu artysty w kulturze popularnej. Podczas dyskusji panelowych mowa była o dynamice zacierających się granic między kulturą wysoką a niską, które dokonują się przez ostatnie lata. Podjęte zostały próby zdefiniowania i klasyfikacji artysty we współczesnych wytworach popkultury. Podczas konferencji zaprezentowanych zostało 24 wystąpień (10 różnych ośrodków akademickich z całej Polski).

Publikacja tekstów naukowych w 21. numerze „Studenckich Zeszytów Naukowych – CONSENSUS” – Publikacja pokonferencyjnych tekstów w specjalnym (21.) numerze „Studenckich Zeszytów Naukowych – CONSENSUS”, będących pokłosiem referatów zaprezentowanych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Popkultura poza kontekstem” (06.11.2020 r.) i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych” (31.03.2021 r.).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Popkultura poza kontekstem 2.0” – druga edycja organizowanej rok wcześniej konferencji naukowej, miała na celu spojrzenie na zagadnienie popkultury przez pryzmat naukowy. Wydarzenie zakładało stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze popularnej. Podczas dyskusji panelowych analizowane były wybrane wytwory popkultury, które w różnej formie towarzyszą ludziom na co dzień, bez względu na krąg kulturowy. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Podczas konferencji zaprezentowanych zostało 27 wystąpień z 12 ośrodków naukowych z całej Polski.

Podjęte współprace:
W roku 2021 sekcja groznawcza koła naukowego „Produktywni” podjęła współpracę z Centrum Badań Gier Wideo UMCS. Współpraca miała za zadanie wesprzeć metodologicznie sekcję oraz pomóc ukierunkować zainteresowania badawcze jej członków. Wyrazem tego było szkolenie przeprowadzone przez dr Radosława Bombę i mgr Martynę Bakun, podczas którego uczestnicy poznali współczesne modele badań gier wideo. CBGW wyraziło dalszą chęć współpracy i pomoc w działaniach podejmowanych przez sekcję.

Opiekunem naukowym organizacji jest dr Justyna Maguś.

Skład zarządu:
Przewodnicząca: Patrycja Winiarczyk
Wiceprzewodnicząca: Joanna Mróz
Sekretarz: Nikola Wójcik
Skarbnik: Sandra Ostaszewska

Kontakt:
e-mail: kn.produktywni@umcs.pl
tel. 691 214 370 (Przewodnicząca organizacji)

Facebook: https://www.facebook.com/ProduktywniUMCS

Instagram: https://www.instagram.com/produktywni_umcs

Strona www: knproduktywni.umcs.pl (strona w budowie)