Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe "Produktywni"

Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni” zostało utworzone w lipcu 2019 roku. Nasza działalność skupia się na realizowaniu projektów związanych z mediami. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i intrygujące przedsięwzięcia. Chcemy poszerzyć wiedzę studentów na tematy związane z szeroko pojętymi mediami oraz filmem. Jak sama nazwa wskazuje członkowie naszego koła to osoby produktywne, które angażują się aktywnie w wiele projektów związanych ze studiami i nie tylko.

 

Cele działalności Koła:

 • Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej mediów
 • Promowanie postawy aktywnej wobec odbioru mediów
 • Rozszerzanie perspektyw członków koła
 • Poszerzanie wiedzy filmowej
 • Upowszechnianie języka filmowego wśród studentów
 • Poszerzenie technicznej wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji multimedialnej
 • Realizacja własnych projektów multimedialnych
 • Integracja społeczności uniwersyteckiej
 • Realizacja projektów międzywydziałowych z zakresu sztuk audiowizualnych
 • Umożliwienie korzystania z potencjału kreatywności ludzkiej
 • Prowadzenie projektów badawczych związanych z mediami
 • Rozszerzenie umiejętności realizacji filmowej
 • Upowszechnianie i udostępnianie dzieł audiowizualnych
 • Pobudzanie kreatywności wśród studentów

 

 

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni” jest          Dr Justyna Maguś.

 

Skład zarządu:

Prezes: Patrycja Winiarczyk

Wiceprezes: Joanna Mróz

Sekretarz: Joanna Puszka

Skarbnik: Agata Wiatr

 

Kontakt:

e-mail: kn.produktywni@umcs.pl

tel. 691214370 (Prezes organizacji)

 

Instagram: https://www.instagram.com/produktywni_umcs/