Kolejne sukcesy pracowników UMCS

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyły:

  • dr Małgorzata Olszowy z Wydziału Chemii, która będzie realizowała działanie pn. "Ocena właściwości antyutleniających wybranych mieszanin - poszukiwanie przyczyn obserwowanego efektu antyutleniającego mieszaniny",
  • dr Anna Tatarczak z Wydziału Ekonomicznego, która będzie prowadzić badania w ramach działania "Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej alokacji zysku pomiędzy współpracującymi firmami".

Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych programów badawczychmgr inż. Paweł Mazurekmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič mgr Anna Kotula-Pytel oraz mgr Anna Kochalska-Wasak.


Zespół ds. krajowych programów badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności