Granty NCN – wydłużenie naboru

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, iż z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF Narodowe Centrum Nauki przesunęło termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 z dnia 15 września br. na dzień 22 września br.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym NCN planuje udostępnić w systemie ZSUN/OSF formularze wniosków do ww. konkursów.

  • MAESTRO 9 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie rozpatrywane są projekty badawcze, realizowane:

- w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
- w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
- w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
- przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

  • SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Przypominamy również, iż w chwili obecnej wszystkie wnioski kierowane do NCN składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Z dodatkowymi informacjami na temat ww. konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr Joanna Górk a , mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Monika Kwiecień oraz  mgr inż. Paweł Mazurek

Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    29 sierpnia 2017