Fulbright Specialist Program - wnioski do 13 listopada

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zaprasza do udziału w konkursie na przyjęcie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce, do udziału w konkursie na przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Nabór wniosków trwa od 1 października do 13 listopada 2017r.

Czas pobytu specjalisty w Polsce: od 12 do 42 dni kalendarzowych.

Wymogi: Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty.

Więcej informacji


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Pałka
    Data dodania
    13 października 2017