FRSE - nabór na wizyty przygotowawcze

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca funkcję Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na wizyty przygotowawcze.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy „Wizyty przygotowawcze”, tj. organizację krótkich wizyt przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mających na celu:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw Darczyńców,
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu w ramach komponentów Programu Edukacja:
  • Profesjonalny rozwój kadry,
  • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni,
  • Współpraca Instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET),
  • Współpraca Instytucjonalna (z wyłączeniem sektora VET).

Nabór prowadzony jest od dnia 26 lutego 2020 r. w trybie on-going, co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania aż do wyczerpania dostępnej alokacji, nie później niż 30.12.2020 r.

Czas trwania inicjatywy wynosi do 6 miesięcy, natomiast czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż.
W jednej Wizycie Przygotowawczej uczestniczyć mogą maksymalnie 3 osoby z instytucji. We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca może zaplanować jedną Wizytę przygotowawczą do jednej Instytucji Przyjmującej.

Więcej informacji

W przypadku chęci złożenia wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego.

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat UMCS, piętro X, p. 1003
tel. 81 537 54 61
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Dorota Obydź
  Data dodania
  2 marca 2020