Finansowanie badań i wyjazdów naukowych

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zachęca do składania wniosków w konkursie MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursu można otrzymać środki finansowe na realizację pojedynczego działania naukowego obejmującego badania podstawowe.

Działanie w ramach projektu MINIATURA 1 to na przykład: badania wstępne lub pilotażowe, kwerenda lub wyjazd badawczy, staż naukowy, konsultacje naukowe, wyjazd konferencyjny.

Wniosek mogą złożyć Pracownicy UMCS, którzy:

  • uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (regulamin wskazuje możliwość przedłużenia tego okresu);
  • nie kierowali realizacją projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do końca 2017 r. Nasz Uniwersytet na ten moment uzyskał finansowanie 18 projektów w ramach konkursu MINIATURA 1 (wynik ten jest efektem oceny przez NCN 32 wniosków – wskaźnik sukcesu 56%).

Jednocześnie przypominamy, że aktualnie trwa nabór wniosków na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS 14 (dla doświadczanych naukowców) oraz PRELUDIUM 14 (dla osób nieposiadających stopnia doktora).

Pomocy w przygotowaniu aplikacji udziela Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych w Biurze ds. Badań Naukowych:  

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Monika Kwiecień i mgr Paweł Mazurek
pokój 1302 i 1303 w Rektoracie UMCS
tel. 81 537 51 22, 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2017