"Doskonałość dydaktyczna uczelni" - zgłaszanie pomysłów

Minister Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że w nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” pomysły należy zgłaszać do dnia 21 lutego 2022 r. na adres mailowy ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pomysłów na wzorze oferty i kosztorysu: 

 

 

 W odpowiedzi na zaproszenie Uczelnia może złożyć tylko jedną ofertę, prace nad ofertą koordynowane będą przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060; lub mailowy (pod adresem: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

lub

pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 61, 54-92) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2022