Diagnoza integracji równości płci w badaniach naukowych i procesie kształcenia

Z myślą o społeczności akademickiej w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego miejsca nauki i pracy, wolnego od dyskryminacji, umożliwiającego wszystkim swobodny rozwój naukowy, zawodowy i osobisty, w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przygotowywany jest Plan Równości Płci (Gender Equality Plan).

Jednym z elementów przygotowania Planu Równości Płci jest diagnoza, oparta w dużej mierze na analizie danych i informacji o Uniwersytecie. Jednak postawienie właściwej diagnozy, dotyczącej integracji równości płci w badaniach i nauczaniu, nie byłoby możliwe, bez poznania opinii pracowników naukowych i dydaktycznych naszego Uniwersytetu.

Chcąc bliżej poznać Państwa opinie dotyczące sytuacji, z którymi spotykacie się Państwo w realizacji procesu dydaktycznego, przede wszystkim uwzględniające problematykę płci w programach nauczania oraz problematykę uwzględniania wymiaru płci w badaniach naukowych i realizacji projektów badawczych, w terminie 13-30 kwietnia br. realizowane jest  badanie ankietowe.

Badanie przeprowadzone jest za pomocą systemu- Ankieter. Ankieter jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).

Aby wypełnić ankietę należy zalogować się na pocztę służbową i otworzyć wiadomość z linkiem wysyłaną automatycznie poprzez Ankietera. Proszę kliknąć w link lub skopiować go i otworzyć w oknie swojej przeglądarki. Ankietę można wypełnić tylko raz. Ze względu na anonimowy charakter nie ma możliwości edytowania swoich odpowiedzi po wysłaniu uzupełnionego formularza.

W załączeniu list od Pana prof. dr hab. Wiesława Gruszeckiego – Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2022