Wyniki konkursów OPUS 9, SONATA 9 i PRELUDIUM 9

17 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 9, SONATA 9 i PRELUDIUM 9. Pozytywne decyzje o finansowaniu otrzymało 7 projektów badawczych, które będą realizowane na 3 wydziałach Naszej Uczelni.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii:

  • dr Justyna Sulej, Ocena potencjału antyoksydacyjnego i przeciwdrobnoustrojowego grzybowej dehydrogenazy celobiozowej jako składnika opakowań aktywnych (SONATA 9)
  • mgr Paulina Taszłow, "Co nas nie zabije to nas wzmocni"? Humoralna odpowiedź immunologiczna Galleria mellonella na wtórny kontakt z bakteriami Bacillus thuringiensis (PRELUDIUM 9)
  • mgr Kamila Wlizło, Unieruchomiona lakaza grzybowa jako uniwersalny katalizator w transformacji związków aromatycznych (PRELUDIUM 9)
  • dr Mariusz Trytek, Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema (OPUS 9)

na Wydziale Chemii:

  • prof. dr hab. Małgorzata Borówko, Samoorganizacja nanocząsteczek o zmodyfikowanej powierzchni (OPUS 9)
  • prof. dr hab. Paweł Szabelski, Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych (OPUS 9)

na Wydziale Humanistycznym:

  • mgr Anna Hyrchała, Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej (PRELUDIUM 9)

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków do kolejnych konkursów. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2015 r. Więcej informacji o aktualnych konkursach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej NCN. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy na konsultacje.

Zespół ds. projektów badawczych krajowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1308, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności