Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku - konkurs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Celem programu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. 

W celu realizacji projektu w ramach programu Wnioskodawca podejmie współpracę co najmniej z pięcioma uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.

Wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie

Termin zamknięcia konkursu –30 listopada 2016 r.

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu.
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Tel. 81 537 54 92; 54 61; 58 45
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 listopada 2016