Weź udział w ankiecie HR Excellence in Research!

Niezwykle miło nam poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął procedurę ubiegania się o logo HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Integralną częścią naszej aplikacji jest anonimowa ankieta, przeprowadzana wśród pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych w dniach 28 września – 16 października 2016 r. W przypadku ostatnich dwóch grup pracowników (naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych) badanie obejmuje wyłącznie tych z Państwa, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-rozwojowych (tzw. oświadczenie o liczbie „N”).

Wyżej wymieniona ankieta jest dostępna pod adresem:
https://ankiety.umcs.pl/surveys/9/

Wypełnienie ankiety wymaga zalogowania się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła używanych w systemie USOS. Instrukcja logowania została przedstawiona na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/dostep-do-systemu-usos-dla-nauczycieli-akademickich,4222.htm

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Liczymy na Państwa czynny udział w badaniu. Od końcowych wyników ankiety zależy sukces naszej Alma Mater w ubieganiu się o logo HR Excellence in Research.

Szczegółowe informacje o logo HR Excellence in Research znajdą Państwo na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/logo-hr.htm

Z poważaniem
Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w UMCS

    Aktualności

    Autor
    Paweł Kucharski
    Data dodania
    12 października 2016