Warsztaty z pisania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Do 8 listopada 2015 r. trwa nabór osób chętnych do wzięcia udziału w organizowanych przez NCN warsztatach z następujacej tematyki:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analiza dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym,
 • znają język angielski.

Ze szczeółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej NCN


Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że zwróciło się do Dziekanów z propozycją zorganizowania w najbliższym czasie spotkań dotyczących najbliższych konkursów NCN na Państwa Wydziałach. Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronach wydziałowych i kontaktu z dziekanatami w tej sprawie.

Biuro ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1308, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 października 2015