Warsztaty „Wirtualny Kampus bez tajemnic” (zapisy do 15.01.)

Biuro ds. Zdalnego Kształcenia zaprasza pracowników UMCS na dwugodzinne warsztaty „Wirtualny Kampus bez tajemnic – pierwsze kroki” z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli akademickich naszej Uczelni, którzy nie prowadzą zajęć ze studentami na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus, a chcieliby ją wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej.

Cel

Na warsztatach zaprezentowana zostanie platforma e-learningowa Wirtualny Kampus (oprogramowanie umożliwiające synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami), przeznaczona do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tematyka

Uczestnicy:

 • otrzymają przestrzeń na Wirtualnym Kampusie do tworzenia własnych kursów,
 • poznają budowę i filozofię działania platformy e-elearningowej,
 • poznają podstawowe narzędzia oferowane przez system: dowiedzą się, jak dodawać i obsługiwać zasoby, jak edytować swój kurs i jak zorganizować proces dydaktyczny na platformie,
 • przetestują oferowane narzędzia do komunikacji online.

Termin

Warsztaty odbędą się 17 stycznia 2020 r. (piątek) w Humanistycznym Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji - sala nr 16 (parter) w tzw. „Starej Humanistyce” (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4) w godzinach (do wyboru):

 • 9:00-11:00
 • 13:00-15:00

Zapisy

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 15 stycznia 2020 r. W trakcie rejestracji mogą Państwo wskazać, jakimi informacjami związanymi z kształceniem na odległość byliby Państwo najbardziej zainteresowani.

Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się na szkolenie do 16 stycznia br.

Prowadzący

Warsztaty poprowadzą pracownicy Biura ds. Zdalnego Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów: Małgorzata Grad-Grudzińska i Lidia Jarska (kontakt: e-mail kampus@umcs.pl, tel. 537 61 81)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Podczas warsztatów przedstawione będą ogólne zasady funkcjonowania platformy e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS oraz podstawowe narzędzia do projektowania zajęć on-line. 31 stycznia br. odbędą się warsztaty skierowane do pracowników Uniwersytetu już wykorzystujących Wirtualny Kampus, podczas których zaprezentowane będą zaawansowane narzędzia Wirtualnego Kampusu.

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  10 stycznia 2020