Warsztaty dla aplikujących o granty ERC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza naukowców, zainteresowanych składaniem wniosków o granty do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), do udziału w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, 19 września br.

Zgłoszenie do udziału w warsztatach należy przesłać do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, do 9 września br.

W czasie spotkania dotychczasowi laureaci grantów ERC i eksperci oceniający wnioski przekażą swoje doświadczenie z zakresu przygotowania projektów ERC. Po zakończeniu części wykładowej warsztatów będzie możliwość konsultacji własnych pomysłów badawczych z ekspertami.

Szczegółowe informacje o warsztatach

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2016