Uzasadnienia oceny wniosków w konkursach NCN

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że zakończyła się I ocena merytoryczna wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7 (termin naboru do 17 czerwca 2014 roku).

W systemie OSF znajdują się już uzasadnienia oceny wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny. Decyzje administracyjne o odmowie finansowania projektu zostaną przesłane Państwu pocztą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez UMCS.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres mailowy Biura (bbn@poczta.umcs.lublin.pl) wspomnianych uzasadnień.

Zgromadzony w ten sposób materiał będzie wykorzystywany przez Pracowników Biura ds. Badań Naukowych, aby pomóc przyszłym Wnioskodawcom w efektywnym zdobywaniu środków na rozwój naukowy Pracowników i Studentów.

    Aktualności