Uniwersalia - nowe konkursy w NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejne nabory w ramach modułów "Uniwersalia" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Celem konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh_20170626.html.

W ramach modułu Uniwersalia 2.2 finansowane będą projekty obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh_20170626.html.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu OSF prowadzony jest do 4 sierpnia.

W przygotowaniu wniosków pomagają Pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych. Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje.


Biuro ds. Badań Naukowych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności