Skwer im. prof. G. L. Seidlera - projekt uchwały

Poprzyj Obywatelski Projekt Uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera.

Szanowni Państwo,

zachęcam do poparcia Obywatelskiego Projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera.

Listy, za pomocą których można udzielić poparcia dla ww. inicjatywy, znajdują się:

  • w sekretariatach JM Rektora, Prorektorów, Kanclerza (Rektorat, piętra XIII i XV),
  • w dziekanatach poszczególnych Wydziałów Uczelni,
  • w Dziale Organizacyjno-Prawnym UMCS (Rektorat, piętro XIII, pokój 1300),
  • na portierni w budynku Rektoratu (parter).

Inicjatywę mogą popierać osoby zameldowane na terenie Gminy Lublin.

Z wyrazami szacunku
Aneta Adamska
Biuro Prasowe UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2014