UMCS Guide for Foreign Academics

Zachęcamy do zapoznania się z e-przewodnikiem UMCS Guide for Foreign Academics, który powstał jako odpowiedź na potrzeby zagranicznych naukowców, którzy planują przyjazd na UMCS w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych.

Przewodnik został opracowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej i zawiera przydatne informacje dotyczące, m. in., formalności związanych z przyjazdem do Polski, meldunkiem, jak również informacje na temat Uniwersytetu oraz możliwości spędzania wolnego czasu w Lublinie i okolicy. Potrzeba opracowania takiego przewodnika została zdiagnozowana w trakcie ankiety przeprowadzonej  przez Centrum Współpracy Międzynarodowej w 2020 r. wśród zagranicznych naukowców przebywających wówczas na UMCS.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach realizacji projektu Welcome to Poland UMCS 4ALL – zintegrowany zespół działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz wzmocnienia organizacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie obsługi studentów, doktorantów kadry z zagranicy.

Kierownikiem projektu jest dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2022