UMCS będzie wspierał przedsiębiorczość

30 czerwca 2022 r. ogłoszono listę projektów, które otrzymają finansowanie w ramach EIT HEI Initiative. Na ostatecznej liście znalazło się 26 konsorcjów, w tym jedno z naszym Uniwersytetem w składzie.

Dołączając do sieci ponad 270 organizacji, UMCS weźmie udział w Inicjatywie EIT HEI, której celem jest wspieranie instytucji edukacyjnych wiedzą fachową, finansowaniem i dostępem do ekosystemu innowacji EIT. Działający od 2021 r. sztandarowy program EIT pomaga uczelniom w opracowywaniu i wdrażaniu planów działania w celu poprawy ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności na wszystkich poziomach instytucjonalnych.

Projekt AccEnt, który będzie realizowany na UMCS ma na celu wzmocnienie współpracy Uczelni z ich partnerami z ekosystemu. Skupia się na poprawie i rozszerzeniu podstawowych działań z zakresu przedsiębiorczości na trzech różnych poziomach: studenci (przedsiębiorczość); wykładowcy i badacze (założyciele, spin-offy akademickie); i ekosystemy (scale-up, otwarte innowacje).

Projekt został przygotowany przez interdyscyplinarny zespół pracowników z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Instytutu Socjologii, Instytutu Pedagogiki oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej z inicjatywy prof. dr hab. Ilony Biernackiej-Ligięzy.

Więcej o projekcie: https://eit-hei.eu/projects/accent/
Informacja o wynikach naboru: https://eit-hei.eu/press-release-294-partners-join-the-eit-hei-initiative-to-unlock-innovation-potential-in-europes-higher-education/

    Aktualności

    Data dodania
    5 lipca 2022