TECHMATSTRATEG - nowy program strategiczny NCBR

Program ma na celu wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizację innowacyjnych technologii materiałowych. NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu. Alokacja w nim wynosi 150 mln zł.

Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań, tj.:
 • technologie materiałów konstrukcyjnych,
 • technologie materiałów fotonicznych i nanolektronicznych,
 • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
 • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,
 • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln zł i został podzielony na trzy konkursy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy.
Nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).

Szczegóły na stronie NCBiR

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
 

  Aktualności

  Data dodania
  8 lipca 2016