Szkolenie: Praca ze studentami z uszkodzeniami słuchu

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza osoby prowadzące zajęcia do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy ze studentami z uszkodzeniami słuchu.

Szkolenie: Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu

Termin: 26.11.2021 r., godz. 10.00-12.15

Czas: 3 godziny dydaktyczne

Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS

Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z istotą uszkodzeń słuchu,
  • podniesienie świadomości uczestników na temat uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i sposobów wsparcia edukacyjnego studentów z uszkodzeniami słuchu.

Zapisy:

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 25 listopada 2021 r. do godz. 14:00. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 25 października 2021 r.

Prowadzący szkolenie:

Małgorzata Gulip, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS. Pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Naukowo interesuje się kompetencją językową osób z uszkodzeniami słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki języka polskiego jako drugiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzi: wsparcie i poradnictwo indywidulane dla studentów i pracowników w Sensum. Od 1 października 2021 r. członek ogólnouczelnianego Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS.

Zapraszamy również do śledzenia strony Dostępny UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2021