Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu - szkolenie dla pracowników

Termin zgłoszeń został przekroczony.