Szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje kierowników jednostek organizacyjnych o wolnych miejscach na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przewidzianych do realizacji w okresie październik – grudzień 2016 r. (stan na dzień: 21 listopada 2016 r., godzina 7.35).

Szkolenia okresowe z zakresu BHP
dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników bibliotecznych – nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników szkodliwych (NNCS)

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

2.

8 grudnia 2016 r.

2

3.

12 grudnia 2016 r.

1

4.

16 grudnia 2016 r.

1

5.

19 grudnia 2016 r.

17

Szkolenia okresowe z zakresu BHP
dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników bibliotecznych – narażonych na bezpośrednie działanie czynników szkodliwych (NCS)

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

1.

24 listopada 2016 r.

6

2.

9 grudnia 2016 r.

9

 Szkolenia okresowe z zakresu BHP
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

2.

5 grudnia 2016 r.

2

 

Szkolenia dotyczą pracowników wymienionych na wykazach przesłanych wraz z e-mailem Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych z dnia 20 września 2016 r. Dział BHP i OP prosi o telefoniczne rezerwowanie terminów szkoleń (tel. 81-533-87-50 lub centrex 17-50) oraz pisemne lub e-mailowe potwierdzanie dokonanych rezerwacji (witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl, wioletta.krzyszton@poczta.umcs.lublin.pl lub bhp@poczta.umcs.lublin.pl). Pisma potwierdzające rezerwację terminów muszą zawierać następujące informacje:

  1. data szkolenia,
  2. nazwiska i imiona pracowników skierowanych na szkolenie,
  3. daty i miejsca urodzenia pracowników (dane niezbędne do wypisania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia).

Szkolenia będą się odbywały w grupach 30-osobowych. Koszty szkolenia pokrywane są ze środków pozostających w dyspozycji Działu BHP i OP.

Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy SEKA, ul. Wolska 11, sala 107 (I piętro). Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 9.00, przewidywane zakończenie – godzina 15.00.

Osoby przyjeżdżające na szkolenie samochodami mogą zaparkować pojazdy na parkingu przy sklepie „Biedronka”, ul. Wolska 8. Parking znajdujący się przy galerii Color Park jest dostępny bezpłatnie wyłącznie dla klientów sklepów, dla pozostałych użytkowników jest płatny.

Kierownik działu BHP i OP
Witold Muszyński

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2016