Szkolenia dotyczące pracy ze studentami - ostatnie wolne miejsca!

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza osoby prowadzące zajęcia do udziału w szkoleniach dotyczących pracy ze studentami, w tym ze studentami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie nr 4.

Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie

Termin: 25.05.2021 r., godz. 10-12.15
Czas – 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS

Celem szkolenia będzie dostarczenie wiedzy na temat potrzeb studentów ze spektrum autyzmu oraz możliwych dostosowań w cyklu kształcenia. W czasie spotkania na podstawie studium przypadku będziemy wypracowywać możliwe rozwiązania dogodne dla studentów ze spektrum autyzmu i akceptowalne dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Uczestnicy warsztatu udoskonalą swoje umiejętności planowania i organizacji kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu.

Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ostatnie wolne miejsca!

Zapisy:
Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 23 maja 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 24 maja 2021 r.

Prowadzący szkolenie: Anna Prokopiak, dr nauk humanistycznych

Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta metody ESDM, STAT, SACS, ADOS; współfundator i prezes zarządu Fundacji Alpha w Lublinie zajmującej się diagnozą, terapią i wsparciem środowiska osób ze spektrum autyzmu.

Szkolenie nr 5.
Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku

Termin: 9.06.2021 r., godz. 10:00-12.15
Czas - 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z istotą uszkodzeń wzroku i osób z nimi,

  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i sposobów wsparcia edukacyjnego studentów z uszkodzeniami wzroku,

  • podniesienie świadomości uczestników na temat uszkodzeń wzroku i osób z nimi dotkniętych poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję,

  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i sposobów wsparcia edukacyjnego studentów z uszkodzeniami wzroku.

Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ostatnie wolne miejsca!

Zapisy:
Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 7 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 8 czerwca 2021 r.

Prowadzący szkolenie: dr Dorota Chimicz

Adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i  Psychologii UMCS w Lublinie, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki, doświadczony terapeuta i nauczyciel dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, tutor szkolny. Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychopedagogicznych i socjopedagogicznych  aspektów uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej, koncepcji projektowania uniwersalnego dla edukacji, wykorzystania technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami  w edukacji włączającej.

Po udziale w szkoleniu/szkoleniach zainteresowani uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji umówionych bezpośrednio z prowadzącymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kontakt:
Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 537 58 45.

Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy Wirtualny Kampus udziela Biuro ds. Zdalnego Kształcenia: kampus@poczta.umcs.lublin.pl ; tel. 81 537 61 81.

Zapraszamy również do śledzenia strony https://www.umcs.pl/pl/dostepny-umcs,18831.htm

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2021