Szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

proces szczepień pracowników UMCS, którzy zgłosili się do Narodowego Programu Szczepień, rozpoczął się 25 lutego br. W dniu następnym wieczorem zapadła decyzja, że dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z uwagi na znaczną liczbę zarejestrowanych zostały wyznaczone dwie placówki organizujące szczepienia przeciwko COVID-19. Obok wskazanej wcześniej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się przy ul. Langiewicza 6a Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wyznaczono dodatkowo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 (budynek Poradni Specjalistycznej SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8, I piętro).

Na podstawie wykazów przygotowanych i dostarczonych z ww. placówek, wszyscy uprawnieni (tj. 1226 osób) do 1 marca br. otrzymali informację z Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS o terminie i miejscu szczepienia. Według zapewnień MEiN osoby te zostaną zaszczepione do 7 marca br.

Jednocześnie prowadzona jest dodatkowa rejestracja po zmianie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu 26 lutego br. dotyczących zakresu podmiotowego osób uprawnionych do szczepienia. Wszyscy uprawnieni, którzy nie zostali dotychczas zarejestrowani w systemie POLON do szczepienia, otrzymali instrukcję i link rejestracyjny na adres służbowy poczty elektronicznej 28 lutego br.

1 marca br. odbyło się posiedzenie zespołu ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 działającego na UMCS poświęcone sprawom organizacyjnym związanym z dodatkową rejestracją na szczepienia. Dodatkowa rejestracja trwa do 3 marca br. zgodnie z wcześniejszym komunikatem zamieszczonym na stronie www.umcs.pl. Osoby uprawnione po zarejestrowaniu w systemie POLON i przekazaniu przez punkty szczepień wykazów, otrzymają informację z Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS o terminie i miejscu szczepienia.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2021