Sukcesy w programie Rozwój Sportu Akademickiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki IV edycji naboru wniosków w programie Rozwój Sportu Akademickiego. Na liście projektów, które zyskały finansowanie znalazły się dwa składane przez pracowników UMCS.

W IV edycji konkursu o finansowanie złożono 67 wniosków. Po zewnętrznych recenzjach i ułożeniu listy rankingowej, zdecydowano się dofinansować 25 projektów na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizowane będą projekty:

1. Akademicki Związek Sportowy w sporcie polskim w latach 1908-2015. Archiwizacja wyselekcjonowanych zasobów - udostępnienie i ekspozycja w internetowym muzeum "Dzieje AZS" (kierownik: prof. dr hab. Dariusz Słapek, Wydział Humanistyczny)

2. Sport w szkole wyższej - aspekty formalno-prawne (kierownik dr Jakub Jerzy Kosowski, Wydział Prawa i Administracji)

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!


Biuro ds. Badań Naukowych

Zespół ds. projektów badawczych krajowych
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2015