Sukcesy Pracowników UMCS w konkursie MINIATURA

18 sierpnia Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę laureatów w konkursie MINIATURA 1. Finansowanie zaproponowanych działań naukowych uzyskały 4 reprezentantki UMCS.

 

Wśród laureatów znalazły się:

 • dr Bożena Czech z Wydziału Chemii (tytuł wniosku: Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków)
 • dr Barbara Mirosław z Wydziału Chemii (tytuł wniosku: Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa)
 • dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka z Wydziału Chemii (tytuł wniosku: Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych)
 • dr Małgorzata Marczak z Wydziału Biologii i Biotechnologii (tytuł wniosku: Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii)

Serdecznie gratulujemy! Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NCN.

MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie mają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  21 sierpnia 2017