Sukces w konkursie TANGO

Propozycja prof. dr hab. Anety Borkowskiej z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS znalazła się na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu TANGO.

Wniosek pt. Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży przygotowany przez Panią Profesor Anetę Borkowską znalazł się w gronie najlepszych 48 spośród 210 zgłoszonych projektów. Dzięki środkom finansowym NCN i NCBR zostanie stworzona koncepcja możliwości wykorzystania gospodarczego komputerowego treningu opanowywania umiejętności ortograficznych przez dzieci i młodzież posługującą się językiem polskim. W projekcie zaplanowano m.in. analizę rynku i zbadanie zapotrzebowania na to innowacyjne narzędzie, które może być w przyszłości wykorzystywane do nauczania umiejętności ortograficznych w szkole.

Z pełną listą wniosków rekomendowanych do finansowania można zapoznać się stronie internetowej NCBR.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

__________________________________________________________________________________

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Źródło: NCBR

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2015