Sukces naukowców z UMCS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dzisiaj wyniki konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6. Na listach laureatów znalazły się dwa projekty związane z Naszą Uczelnią.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki będzie realizowany projekt pt. Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin (konkurs MAESTRO 8), kierowany przez prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego. Na Wydziale Chemii, pod kierownictwem dr. Pawła Mergo, będzie zaś realizowana część projektu pt. Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej (konkurs MAESTRO 8, wniosek składany w konsorcjum naukowym, kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Wacława Urbańczyka z Politechniki Wrocławskiej).

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Z pełną listą wyników można zapoznać się na stronie NCN.

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs Narodowego Centrum Nauki. Jest skierowany do doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W 2016 roku we wszystkich dyscyplinach naukowych skierowano do finansowania 14 projektów.


Biuro ds. Badań Naukowych przypomina, że do 15 marca 2017 r. można ubiegać się o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich w ramach kolejnych konkursów Narodowego Centrum Nauki: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zespoł ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1302, 1303

 

    Aktualności