Stypendia na studia i staże naukowe w Bawarii

Stypendia na studia i staże naukowe w Bawarii dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Rząd niemieckiego landu Bawaria zaprasza do aplikowania o stypendia na studia magisterskie, doktoranckie oraz roczne staże naukowe na uczelniach bawarskich.

Celem programu stypendialnego jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany akademickiej między Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Stypendium przyznawane jest na rok z możliwością przedłużenia do 3 lat, a jego stawka jest dostosowana do sytuacji rodzinnej stypendysty i może być powiększona w przypadku posiadania dzieci. Osoby zainteresowane powinny aplikować bezpośrednio przez Centrum BAYHOST przy Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej "Study in Bavaria". Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Źródło: NAWA (szczegółowe informacje).

Zainteresowanych aplikowaniem o stypendia na studia magisterskie i doktoranckie prosimy o kontakt z Biurem ds. Obsługi Studentów Zagranicznych: tel. 81 537 5410.

W przypadku zainteresowania pracowników naukowych udziałem w stażach naukowych prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów Badawczych i Międzynarodowych:

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności