Stypendia na pobyty badawcze we Francji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą stypendiów rządu francuskiego na pobyty badawcze polskich naukowców we Francji.

Stypendia są skierowane do polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji.

Na miesięczne pobyty mogą wyjechać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki za wyjątkiem medycyny. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku.

Wysokość stypendium wynosi 1374 Euro. Dodatkowo, pokryte zostaną koszty ubezpieczenia oraz przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.

Dokumenty zgłoszeniowe - dostępne na stronie internetowej  (m.in. formularz zgłoszeniowy, CV w języku angielskim lub francuskim, opis projektu badawczego, list rekomendacyjny z polskiej organizacji badawczej, zaproszenie z francuskiej organizacji badawczej, etc.) - można składać najpóźniej do północy 16 maja 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    22 stycznia 2016