Stypendia MSCA4Ukraine

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS zachęca do zapoznania się z ofertą stypendialną Programu MSCA4Ukraina. Program oferuje naukowcom z Ukrainy możliwość kontynuowania pracy naukowej w organizacjach akademickich i pozaakademickich w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

Aktualizacja z dnia 22.11.2022 r. odnośnie wnioskowania pochodząca ze strony programu wskazuje na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wnioski złożone po 11.11.2022 r. nie zostaną poddane rozpatrywaniu ze względu wyczerpania funduszy.

We thank all researchers from Ukraine and prospective host organisations for their applications to the MSCA4Ukraine scheme. By the scheme’s first cut-off date of November 11, we received over 400 applications from 28 countries. Due to this large response, and the high likelihood that funding will be committed on the basis of applications received by the first cut-off date, we will close the MSCA4Ukraine portal on Friday November 25 at midnight CET until further notice. As noted in the scheme’s Terms of Reference all internal cut-off dates are provisional, and adjustable based on the rate of applications. Please note that any applications received after the first cut-off date and before November 25 will only be evaluated if funding remains after the selection of applications received by the first cut-off date of November 11. In the unlikely case that there is still funding available after the first two rounds of evaluation, the portal will reopen for new applications in early 2023.

Zgodnie z programem prac MSCA wsparcie dla poszczególnych naukowców będzie otwarte dla wszystkich dziedzin badań i innowacji oraz zgodne z ogólnymi celami i zasadami programu MSCA.

Inicjatywa umożliwia sfinansowanie pobytu stypendialnego doktorantów i doktorów/post-doców na okres od 6 do 24 miesięcy.

Stawki stypendiów są uzależnione od rodzaju wnioskowanego wsparcia, szczególowy opis można znaleźć w programie prac MSCA (MSCA work programme str. 83 dla doktorantów/podoktorantów i str. 75 dla doktorantów).

Ponadto MSCA4Ukraine zapewni również wkład w koszty instytucjonalne, takie jak badania, szkolenia i tworzenie sieci, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie.


Kryteria kwalifikowalności:

Wnioski składane są przez przyszłe instytucje przyjmujące w imieniu naukowców, którzy spełniają następujące kryteria kwalifikacji:

  • Są (1) obywatelami Ukrainy lub (2) bezpaństwowcami lub obywatelami państw trzecich innych niż Ukraina, z głównym miejscem zamieszkania na Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r.
  • Lub (1) zostali wysiedleni w dniu lub po dniu 24 lutego 2022 r., albo (2) są gotowi do wysiedlenia z Ukrainy
  • Są badaczami po doktoracie (tj. posiadają stopień doktora do czasu rozpoczęcia stypendium) lub doktorantami (tj. uczestniczą w programie studiów doktoranckich w instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie, prowadzącym do uzyskania stopnia doktora)
  • Posiadają umiejętności językowe wymagane do skutecznego prowadzenia działalności badawczej w przyszłej instytucji przyjmującej, co zostało potwierdzone przez wnioskującą instytucję przyjmującą

 

Wniosek o przyjęcie naukowca składa jednostka goszcząca. Aplikacja wraz z kompletem załączników składana jest wyłącznie online do Fundacji Alexandra von Humboldta (aplikuj) .

W konkursie zaplanowano nabór ciągły, do wykorzystania funduszy. Portal będzie otwarty dla wnioskodawców do czasu rozdysponowania wszystkich środków. Pierwsze stypendia zostaną przyznawane od końca stycznia 2023 r.

Zachęcamy do wczesne składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosków, wzorów i najczęściej zadawanych pytań można znaleźć na stronie https://sareurope.eu/msca4ukraine/.

Konsultacje merytoryczne:

– Frank Albrecht, Programme Director Philipp Schwartz Initiative
– Larissa Gniffke, Programme Officer MSCA4Ukraine
– Nicholas Jason Miniaci, Programme Officer MSCA4Ukraine
– Oksana Seumenicht, Project Manager MSCA4Ukraine

Email: MSCA4Ukraine@avh.de

Wsparcie uczelniane:

Centrum Współpracy Międzynadorowej UMCS
email: cwm@umcs.pl

Źródło: Humboldt Foundation

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2022