Stypendia i nagrody Ministra

Tylko do 31 marca 2017 roku można składać w systemie OSF wnioski o stypendium oraz o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa, stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Nagrody przyznaje się za:

  1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki lub stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki
  2. osiągnięcia dydaktyczne
  3. osiągnięcia organizacyjne
  4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagrodystypendia). Wnioski w systemie OSF można składać tylko do końca marca 2017 r.


Biuro ds. Badań Naukowych 

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek  
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat  
tel. 81 537 51 16  
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

 

    Aktualności