Spotkanie z przedstawicielami Nawroz University

6 lipca 2022 r. UMCS odwiedziła delegacja przedstawicieli z Nawroz University, pierwszej prywatnej Uczelni z Kurdystanu.

W spotkaniu z Jego Magnificencją prof. dr hab. Radosławem Dobrowolskim, Rektorem UMCS,  prof. dr hab. Wiesławem Gruszeckim, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr Eweliną Panas, Pełnomocnikiem Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz Dianą Szczepańską, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, wzięli udział Rektor NU, prof. dr. Abdulwahab Khalid Mosa, Havind Ibrahim, przedstawiciel Wydziału Nauk Politycznych z  College of Law and Politics NU oraz Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

Po krótkich prezentacjach obydwu Uczelni, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy akademickiej. Następnie omówiono możliwości ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami Uczelni, a dr Ewelina Panas przedstawiła możliwości wspólnego aplikowania o środki na realizację różnych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych. Nasi goście odwiedzili również Welcome Center gdzie zaprezentowano w jaki sposób UMCS wspiera zagranicznych studentów i kadrę naukową. Delegacja miała także okazję obejrzeć laboratoria w Instytucie Informatyki, podczas której nawiązano pierwsze kontakty badawcze z naukowcami z naszej uczelni.

Liczymy, że to spotkanie zaowocuje silną współpracą już w niedalekiej przyszłości.

 

Zdjęcia: Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    7 lipca 2022