Sheng 3 NCN - ogłoszenie konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS zaprasza do zapoznania się z ofertą konkursu Sheng 3 na realizację polsko-chińskich projektów badawczych.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego. 

Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkurosowa dostępna są na stronie Narodowego Centrum Nauku www.ncn.pl.


Centrum Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2022