Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)

Udostępniamy Państwu materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 29 lipca 2016. Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.

Linki do prezentacji:

Przypominamy, że zainteresowani konkursem mogą zgłaszać się do Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Rektorat UMCS, XII piętro, pok. 1213, e-mail: centruminnowacji@umcs.pl, tel. (81) 537-55-40, (81) 537-57-50

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2016