Projekt edukacyjno-naukowy „Moja Polska w Norwegii”

W dniach 6-11.10.2016 r. dr Małgorzata Chojak oraz ośmioro studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Pedagogów i Animatorów Zabawy, działającym przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, uczestniczyło w projekcie o charakterze edukacyjno-naukowym pn. „Moja Polska w Norwegii”.

Projekt miał charakter międzynarodowy i był finansowany z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach wizyt przygotowawczych oraz z dotacji z Rezerw Rektora UMCS. Realizowany był przy współpracy z Polską Społeczną Szkołą Sobotnią im. Janusza Korczaka w Fredrikstad w Norwegii oraz Związkiem Polaków we Fredrikstad.

Celem projektu było nawiązanie współpracy z Polonią w Norwegii, podpisanie umowy partnerskiej oraz przygotowanie planu dalszej współpracy instytucjonalnej. W realizacji działań ze strony norweskiej uczestniczyło ok. 30 rodziców i nauczycieli oraz 20 dzieci. Projekt przebiegał na dwóch płaszczyznach. Osoby dorosłe mogły uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez dr Chojak, zaś dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia, podczas których miały one możliwość udziału w różnorodnych zabawach z wykorzystaniem chusty Klanzy, grach integracyjnych i ruchowych.

W trakcie spotkania uczestnicy przeprowadzili badanie (diagnozę potrzeb placówki). Wśród przewidywanych efektów planowane jest bowiem utworzenie kursu dokształcającego dla nauczycieli i rodziców, który byłby realizowany z wykorzystaniem m.in. videokonferencji, transmisji on-line, Skype i e-lerningu.

 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    19 października 2016