Program Erasmus+ dla pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na dofinansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach podpisanych umów Programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie Programu) na rok akademicki 2017/18.

Zasady organizacji mobilności pracowników na UMCS oraz warunki kwalifikacji i dofinansowania

Termin składania wniosków: do 08.12.2017 r. w Biurze Programu Erasmus UMCS, Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS "Grześ", ul. Langiewicza 24, pok. 12, pok. 27 (w godz. 8.00-15.00).

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2017