Program Erasmus+ dla pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na dofinansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych w ramach podpisanych umów Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 lub w celach szkoleniowych.

Zasady organizacji mobilności pracowników na UMCS oraz warunki kwalifikacji i dofinansowania: http://www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm

Termin składania uzgodnionych i odpowiednio podpisanych porozumień o mobilności (wniosków): do 5 października 2017 r. w Biurze Programu Erasmus UMCS: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych , DS. Femina ul. Langiewicza 20 pok. 27, pok. 11.

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2017