Planowana zmiana procedury odzyskiwania hasła

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż do końca 2021 roku będzie etapowo uruchomiana nowa usługa poczty elektronicznej UMCS, dostępna dla wszystkich pracowników naszej uczelni.

Zostanie oparta na programie Exchange, który oferuje użytkownikom między innymi:

 • spersonalizowaną skrzynkę pocztową, którą dzięki dodatkom można rozszerzać i dostosowywać w zaawansowany sposób,
 • większą wydajność poczty,
 • uproszczone, intuicyjne zarządzanie,
 • dodatkowe obszary zabezpieczeń.

Obecnie posiadane adresy e-mailowe nie ulegną zmianie.

Od chwili przeniesienia pracownika do nowej poczty będzie obowiązywał dla niego jeden nowy login i jedno hasło do wszystkich usług naszej uczelni (SAP, USOS, poczta, eduroam, portal umcs.pl, Office 365).

W związku z tym przestanie być możliwa zmiana hasła przy użyciu służbowego konta pocztowego. W zamian uruchomione zostanie nowe narzędzie online do ustawienia/odzyskiwania hasła, co znacząco uprości ten proces.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wskazanie numeru telefonu lub alternatywnego adresu e-mail. Wspomniane informacje należy podać po zalogowaniu się na stronie:

https://login.umcs.pl/passwd-change/reset/settings

Podane dane będą wykorzystywane jedynie podczas odzyskiwania hasła i nie będą przetwarzane w innym celu. Mając to na uwadze, prosimy o jak najszybsze ich uzupełnienie.

Zmianę hasła będzie można w dalszym ciągu wykonać przez osobiste zgłoszenie się do administratorów, których dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/lubman-kontakty.htm.

Wyżej wymienione zmiany podyktowane są dalszym upraszczaniem sposobu logowania do systemów informatycznych UMCS z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa czynności związanych z tym procesem.

W sprawach nowej poczty elektronicznej można kontaktować się bezpośrednio z Sekcją ds. Systemów Centralnych, tel. 81 537 26 04, e-mail: operator@umcs.lublin.pl.

W sprawach związanych z aplikacją do zmiany haseł prosimy o kontakt z Sekcją ds. Systemów Toku Studiów, tel. 81 537 57 69, e-mail: usos@umcs.lublin.pl.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  15 grudnia 2020