Kontakt

LubMAN UMCS

Adres do korespondencji pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Sekretariat
Rezerwacja sal (023B / 1407)
Obsługa licencji na SPSS
mgr Anna Gromadzka
ul. Radziszewskiego 11/21a
biuro.lubman@mail.umcs.pl   
tel./fax 81 537 61 92

Zgłaszanie incydentów informatycznych / podejrzane maile: alert@umcs.pl

Zgłaszanie incydentów związanymi z danymi osobowymi: dane.osobowe@umcs.pl

Problemy z aktywacją konta lub logowaniem do Microsoft Office 365: office365@umcs.pl

Dyrektor

 mgr inż. Wojciech Widelski ul. Radziszewskiego 11/21a
tel./fax 81 537 61 92
wojciech.widelski@mail.umcs.pl

Kierownicy

 
 mgr Artur Dziubicki

Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury IT
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127B
tel. 81 537 77 99
artur.dziubicki@mail.umcs.pl

mgr inż. Krzysztof Kędziora

Kierownik Sekcji ds. Systemów Centralnych
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
krzysztof.kedziora@mail.umcs.pl 

inż. Michał Tarnowski

Kierownik Sekcji ds. Systemów Toku Studiów
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 57 69
michal.tarnowski@mail.umcs.pl

USOS www.usos.umcs.pl

Logowanie i obsługa USOS oraz USOSweb
Usterki, problemy techniczne
Obsługa problemów z logowaniem do login.umcs.pl

inż. Michał Tarnowski
mgr inż. Sebastian Majewski
mgr Marcin Roman
mgr Małgorzata Bolibok
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 57 69
usos@mail.umcs.pl

Poczta elektroniczna EXCHANGE ➡ www.mail.umcs.pl 

Hosting ZEUS / konta domenowe www.zeus.umcs.pl

Konta pocztowe i domenowe
Logowanie, zmiana hasła
Usterki, problemy techniczne
Przypadkowe usunięcie maila
Problemy z wysłaniem / otrzymaniem maila
Obsługa hostingu
mgr Izabela Marek-Kraszewska
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl

Serwis komputerowy 

Awaria komputera
Awaria urządzeń peryferyjnych (drukarka, monitor, skaner)
Problemy z oprogramowaniem
Problemy z klientem pocztowym
Instalacja urządzeń (drukarka, skaner, komputer)
Instalacja oprogramowania
Problemy z logowaniem do komputera

Pracownicy wydziałów UMCS:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do informatyków wydziałów (zobacz wykaz).


Pracownicy innych jednostek UMCS:

serwis@mail.umcs.pl

mgr Krzysztof Brzezina
mgr Piotr Dębek
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127C
tel. 81 537 62 17

inż. Andrzej Jakubek
inż. Karol Ozimek
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 26 03

Serwisanci pracują na terenie całej Uczelni. W przypadku trudności z kontaktem telefonicznym prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego

Elektroniczna Legitymacja Studencka i Doktorancka www.legitymacja.umcs.pl

Brak legitymacji
Brak zdjęcia do legitymacji
Wydłużony czas oczekiwania na legitymację
mgr Monika Kusyk
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 28 61
sels@umcs.pl

Problem braku legitymacji można zgłosić za pomocą specjalnego formularza online

Internet bezprzewodowy eduroam www.eduroam.umcs.pl

 Zakładanie kont i logowanie
Usterki, problemy techniczne
Konfiguracja sprzętu
Zgłaszanie problemów z Access Pointami
Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 61 67
eduroam@mail.umcs.pl

Zdalny dostęp do sieci (VPN) Więcej informacji

Obsługa użytkownika
Usterki, problemy techniczne

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl

Redakcja serwisów internetowych  www.redakcja.umcs.lublin.pl

Publikacja informacji na stronie umcs.pl
Logowanie i edycja profilu osobowego
Tworzenie stron tematycznych

Elżbieta Maksym
Agnieszka Stańczak
ul. Radziszewskiego 11 pok. 12 (Biblioteka Główna)
tel. 81 537 28 95

Bogusz Malec
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B (Wydział Humanistyczny, poziom -1)
tel. 506 004 159

redakcja@mail.umcs.pl

SAP www.sap.umcs.pl

Pomoc merytoryczna >>

Logowanie, zmiana hasła, uprawnienia
Problemy z drukowaniem w systemie SAP
Zlecanie aktualizacji modułów

mgr inż. Krzysztof Kędziora
mgr Izabela Marek-Kraszewska
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
sapbasis@mail.umcs.pl

Licencje na oprogramowanie  Więcej informacji

Obsługa licencji ESET NOD oraz MICROSOFT
Cennik licencji
Rozliczenie kosztów licencji
Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 61 67 
mariusz.koziej@mail.umcs.pl

Podpis elektroniczny

Uzyskanie, przedłużanie mgr Anna Gromadzka
ul. Radziszewskiego 11/21a 
e-podpis@umcs.pl
tel./fax 81 537 61 92
Zgłaszanie problemów technicznych inż. Andrzej Jakubek 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A  
tel. 81 537 26 03 
serwis@mail.umcs.pl  

Domeny wewnętrzne UMCS

Uzyskanie mgr Elżbieta Maksym
mgr Bogusz Malec
tel. 81 537 28 95
redakcja@umcs.pl
Zmiany w konfiguracji - sieć UMCS operator@mail.umcs.pl
Zmiany w konfiguracji - sieć LubMAN noc@mail.umcs.pl

Utrzymanie i rozwój sieci komputerowej UMCS 

Zgłoszenia awarii sieci komputerowej UMCS
Zamawianie materiałów
Kosztorysy
Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 61 67
mariusz.koziej@mail.umcs.pl
Zmiany w konfiguracji logicznej sieci noc@mail.umcs.pl

Miejska Sieć Komputerowa LubMAN ➡ Więcej informacji

Dyżurny operator / problemy z siecią LubMAN tel. 81 537 62 49
noc@mail.umcs.pl
Płatności i faktury Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 61 67
mariusz.koziej@mail.umcs.pl

Usługi, cennik, umowy, reklamacje

tel./fax 81 537 61 92
biuro.lubman@mail.umcs.pl

Wideokonferencje PLATON ➡ Więcej informacji

Obsługa wideokonferencji

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B 
tel. 81 537 26 04
vc@umcs.pl

Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z obowiązującymi procedurami