Ostatnie miejsca na szkolenie: Zarządzanie strategiczne

Serdecznie zapraszamy pracowników UMCS, realizujących lub planujących realizację projektów edukacyjnych, badawczych bądź infrastrukturalnych, zainteresowanych tematyką zarządzania strategicznego, do udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania programami oraz zarządzania ryzykiem.

Najbliższe szkolenia:

 1. Zarządzanie programami - WOLNE MIEJSCA

  Planowany termin realizacji: 
  I grupa 6-7 maja i 12-13 maja 2014 r. 
  II grupa 8-9 maja i 14-15 maja 2014 r. 
  Czas trwania: 4 dni (łącznie 32 godzin) 
  Limit miejsc: 30 osób (2 grupy po 15 osób)
 1. Zarządzanie ryzykiem - WOLNE MIEJSCA

  Planowany termin realizacji: 26-27 maja i 9-10 czerwca 2014 r. 
  Czas trwania: 4 dni (łącznie 32 godzin) 
  Limit miejsc: 15 osób (1 grupa) 

Szkolenia poprowadzą trenerzy reprezentujący firmę INPROGRESS, która od 2007 roku zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami, specjalizującą się w brytyjskich standardach zarządzania. Firma INPROGRESS jest laureatem certyfikatu „Firma szkoleniowa Roku 2012” przyznanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej oraz została wyróżniona certyfikatem „Rzetelna Firma” przyznawanym przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy UMCS, spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów kwalifikacji:

 • kryterium nr 1 - osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni (m.in. JM Rektor, Prorektorzy, członkowie Senatu UMCS, Dziekani Wydziałów, kierownicy Instytutów, członkowie rad wydziałów),
 • kryterium nr 2 - kanclerz, zastępcy kanclerza, kwestor, zastępcy kwestora,
 • kryterium nr 3 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją działań o charakterze strategicznym dla uczelni.

Wszelkie niezbędne informacje na temat szkoleń dostępne są na stronie internetowej projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”.

  Aktualności