Ogłoszenie wyborcze - pracownicy działaln. wydawn.

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

informuje

PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

że

w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 9.00
w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji

odbędą się wybory przedstawiciela w Senacie UMCS
w grupie pracowników administracji, obsługi oraz działalności wydawniczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na
przedstawiciela w Senacie UMCS
należy zgłaszać do Działu Organizacyjno-Prawnego (Rektorat, p. 1301)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca br. do godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
(zatrudniona na Uniwersytecie).
Kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).
Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.

Uczelniana Komisja Wyborcza


 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

informuje

PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

że

w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 9.00
w Centrum Chińskim

odbędą się wybory elektora
do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora
w grupie pracowników działalności wydawniczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.

Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
(zatrudniona na Uniwersytecie).
Kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy) i powinien wyrazić zgodę na kandydowanie

Uczelniana Komisja Wyborcza

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2016