Ogłoszenie wyborcze - pracownicy adm. i obsługi

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

informuje

PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

że

w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 9.00
w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji

odbędą się wybory elektorów
do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora
w grupie pracowników administracji i obsługi

oraz

wybory przedstawiciela w Senacie UMCS
w grupie pracowników administracji, obsługi oraz działalności wydawniczej

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na elektorów oraz przedstawiciela w Senacie UMCS
należy zgłaszać do Działu Organizacyjno-Prawnego (Rektorat, p. 1301)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca br. do godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
(zatrudniona na Uniwersytecie).
Kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).
Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.

Uczelniana Komisja Wyborcza

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2016