Nowe konkursy na badania naukowe

Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informują o naborach wniosków na prowadzenie badań naukowych.

Szanowni Państwo!

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki opublikowało 15 grudnia 2014 r. na swojej stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursów:

  • SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
  • ETIUDA 3 na stypendia doktorskie;
  • FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 marca 2015 r.

29 grudnia 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IV edycję Programu Diamentowy Grant. O wsparcie mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci prowadzący badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora. Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa.

Nabór wniosków trwa do 16 lutego 2015 r.

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

    Aktualności