NCN - nabór wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina o naborze wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Do 16 czerwca można ubiegać się o finansowanie badań w następujących konkursach Narodowego Centrum Nauki:

  • OPUS  9 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
  • SONATA  9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2010-2015) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).
  • PRELUDIUM  9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).

Na ostatnim spotkaniu Rady Narodowego Centrum Nauki została podjęta decyzja o zawieszeniu ograniczeń w składaniu wniosków. W związku z tym, z wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych konkursów. Narodowe Centrum Naukudostępniło również szczegółowe instrukcje składania wniosków

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach i na indywidualne konsultacje. Przypominamy również, że wszystkie składane przez Państwa wnioski powinny być sprawdzone pod względem administracyjnym i finansowym przez Pracowników Biura ds. Badań Naukowych. Wnioski sprawdzone i z kompletem wymaganych podpisów będziemy przyjmować do 11 czerwca.

Zespół ds. projektów badawczych krajowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1320, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2015