NCN - formularze wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki - OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

  • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
  • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).

Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursów można zapoznać się na stronie NCN. W systemie OSF udostępnione są już formularze wniosków.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r., ale ostatnim dniem na składanie wniosków przez UMCS jest 14 czerwca 2017 r. (zmiana związana jest z wprowadzonym dodatkowym dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017). 

W przygotowaniu wniosków pomagają Pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych. Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje.


 Biuro ds. Badań Naukowych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności